Gymnastik för barn - Barngymnastik när det är som roligast

Läromedlet "Min Gympabok"

I Flipkidz är läromedlet "Min Gympabok" en viktig del. Den här boken får varje barn hem på posten inför kursstart. Boken används hela läsåret vilket innebär att om barnet startar kursen på höstterminen så behåller man och använder samma bok på vårterminen också. Boken är ett pedagogiskt hjälpmedel för att ta barnen genom kursen på ett inspirerande sätt. Här samlar barnen märken och fyller på med ett nytt varje vecka, allt eftersom de lär sig nya färdigheter. Boken innehåller också pyssel och läxor på olika svårighetsnivåer som barnen kan göra hemma.


Bild på ett uppslag av sidorna i läromedlet "Min Gympabok"

Webbplats producerad av Chillicon webbyrå